Klantenservice

Klachten of vragen

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via email naar ons toe te sturen. Onze medewerker zal uw klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Klachten en vragen kunt u sturen naar info@rhodos.nl. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Wanneer u dit niet op prijs stelt, kunt u ook contact opnemen met de afdeling 'bemiddeling' van Stichting Webshop Keurmerk, waar Rhodos-shop bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Wij doen ons best om uw vraag binnen 24 uur te behandelen of u binnen 24 uur te voorzien van een bevestiging dat wij de klacht hebben ontvangen . 

 


 

Garantie

1.1 De garantie die Rhodos verleent, is gelijk aan de garantie die de leveranciers van de desbetreffende producten, onderdelen en materialen aan Rhodos verstrekken. U kunt een eventueel defect per mail aan ons melden, o.v.v. merk, type, serienummer, factuurnummer, naw gegevens incl. mobiel telefoonnummer en duidelijke omschrijving van het probleem. Het mailadres voor defecten is bernard@rhodos.nl. U ontvangt van ons binnen 2 dagen bericht hoe de garantieafwikkeling verder zal verlopen, diverse apparaten worden aan huis gerepareerd.

1.2 Op tweedehands geleverde zaken wordt, tenzij anders aangegeven, geen garantie verstrekt. 

1.3 Garantie wordt eerst verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan en aan alle andere verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, jegens Rhodos is voldaan. Garantie kan alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product, welke door Rhodos BV is geleverd. 

1.4 Rhodos zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk trachten om ontstane gebreken kostenloos te herstellen door middel van het herleveren of herstellen van de zaken die ernstige tekortkomingen vertonen. 

1.5 Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende c.q. onoordeelkundig onderhoud, zelf aangebrachte verandering zonder toestemming van Rhodos, normale slijtage of gebreken dan wel onjuist gebruik. 

1.6 De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij Rhodos:
- onverwijld schriftelijk of per e-mail van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;
- aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het geleverde product dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Rhodos
;
-
 alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

1.7 Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van Rhodos.

U dient te allen tijde de originele factuur van Rhodos BV te bewaren

Diverse apparaten worden aan huis gerepareerd, indien dit niet het geval is dient het apparaat naar Rhodos BV te worden verstuurd. U mag pas een defect artikel naar Rhodos BV versturen, indien u hierom per mail is gevraagd. Indien u ongevraagd artikelen naar ons verstuurd, zullen alle transportkosten voor uw eigen rekening zijn.

Het is heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Verder dient de email-correspondentie en adresgegevens betreffende het retour duidelijk te zijn bijgesloten. Producten zonder worden niet in behandeling genomen!


De producten moeten worden teruggestuurd naar:

Rhodos BV
T.a.v. Serviceafdeling
Zuiderzeestraatweg 241-1
8096 BK  OLDEBROEK (GLD)

Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), worden de verzendkosten volledig aan u vergoed. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons magazijn, voor uw rekening. Wanneer er verder vragen zijn betreffende het terugsturen van producten, zie dan verzenden en retourneren of raadpleeg onze algemene voorwaarden.